Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

30 grudnia 2017

SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

Łk 2,36-40

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

     „(...) sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.”
Dzisiejszy tekst Ewangelii, który jest czytany we Mszy św., jest dalszym ciągiem wczorajszego tekstu. Maryja i Józef, którzy przybyli wraz z Dziecięciem do Jerozolimy, by wypełnić zobowiązania wynikające z przepisów ST, spotkali tam Symeona (o czym mówiła nam wczorajsza perykopa). Dziś słyszymy o tym, że była tam w Świątyni także Anna, kobieta w starszym wieku, która również rozpoznała w Jezusie Mesjasza zapowiedzianego w Starym Testamencie – i wielce się uradowała spotkaniem z Nim. Mówi nam św. Łukasz o tym, że Anna „sławiła Boga” i „mówiła o Nim” (tzn. o Dziecięciu). Zatrzymajmy się szczególnie przy tej drugiej czynności owej kobiety. Ewangelista informuje nas, że mówiła ona o Jezusie, dzieliła się swoją radością z przyjścia na świat Mesjasza, z wypełnienia zapowiedzi danych przez Boga Narodowi Wybranemu. Prorokini Anna jest dla nas przykładem dzielenia się z innymi świadectwem o tym, że Jezus się narodził, o tym, że Dziecię Betlejemskie – to Zbawiciel świata, Syn Boży. My mamy dziś, w XXI wieku, być głosicielami Chrystusa, niosącymi innym naszą radość z tego, że Bóg spełnił Swą obietnicę odkupienia świata. W tym czasie świątecznym bądźmy szczególnymi świadkami Jezusa dla tych, których będziemy spotykać w swej codzienności.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version