Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

5 stycznia 2018

J 1,43-51

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.
Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”
Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.
Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”
Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.
Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”
Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

 

     „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym.”
O czym mówi Jezus do Natanaela, kiedy ten został przyprowadzony przez Filipa? Nie potrafimy dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie na podstawie tekstu biblijnego. Jednak, jak wynika ze słów tekst Ewangelii według św. Jana, sam Natanael dobrze zrozumiał to, co do niego Jezus powiedział. Skutkiem czego wyznał swą wiarę w Jezusa, wiarę w to, że On jest Synem Bożym i Królem Izraela. Dzięki zapisowi ewangelicznemu jego wyznanie dociera także do nas. Przyjmując to słowo i to świadectwo Natanaela – zaufajmy jemu i podążajmy za nim na drodze wiary i zaufania Jezusowi. Stając przed Chrystusem Panem również złóżmy nasze wyznanie wiary w Jego godność mesjańską, królewską, boską. Niech ta nasza wiara kieruje nasze kroki ku Niemu, by uczestniczyć w Ofierze Eucharystycznej (szczególnie w każdą niedzielę i tzw. święto nakazane). Niech nasza wiara prowadzi nas do tego, by pośród naszych codziennych zajęć zatrzymywać się przed Nim na osobistej modlitwie. Niech nasza wiara w Chrystusa Pana prowadzi nas do uważnego wsłuchiwania się w słowa Jego Ewangelii, by czynić z Jego nauki rzeczywisty drogowskaz naszego osobistego życia. Niech ta postawa towarzyszy nam każdego dnia tego roku 2018, w którego pierwszym tygodniu jeszcze jesteśmy.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version