Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

13 stycznia 2018

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 2,13-17

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”
Jezus usłyszał to i rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

 

     „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.”
Jezus posłużył się bardzo klarownym obrazem odwołującym się do dziedziny, którą współcześnie nazywamy „służbą zdrowia”. Do lekarza czy też do innych osób należących do personelu medycznego kierujemy swe kroki zwykle wtedy, kiedy doświadczamy choroby, cierpienia, bólu. Udajemy się z nadzieją znalezienia pomocy, ulgi w cierpieniu, powrotu do zdrowia, dobrego samopoczucia, sprawności fizycznej. Chrystus odnosząc do Siebie te słowa chce powiedzieć Swoim słuchaczom (także i nam!) o tym, że może On być nam pomocą na drodze naszego życia. Może On wspierać nas na płaszczyźnie fizycznej, na płaszczyźnie poszukiwania zdrowia w chwili doświadczenia cierpienia, o czym świadczą relacje o cudach uczynionych w czasie Jego publicznej działalności – a także dar uzdrowienia wypraszany u Boga przez modlitwę w różnych momentach dziejów, także współcześnie. Jednak Chrystus chce być Lekarzem naszych dusz, chce wspierać nas i umacniać na drogach chrześcijańskiego życia, realizacji Jego Ewangelii, dawania świadectwa o Nim we współczesnym świecie. Korzystajmy ochotnie z tej pomocy, której On chce nam udzielać. Przychodźmy do Niego z pokorą i ufnością, prośmy o tę pomoc, której On także chce nam udzielać. Niech Jego łaska nas umacnia każdego dnia!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version