Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

17 stycznia 2018

ŚRODA DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 3,1-6

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

     „A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.”
Narada przeciwników Jezusa, należących do grup stojących na czele ówczesnej społeczności izraelskiej. W gruncie rzeczy trzeba dostrzec ich brak wiary w Jezusa i brak otwartości z ich strony na Jego nauczanie wyrażone nie tylko w słowach, ukazujących niewłaściwy kierunek ich myślenia (czynić dobro można i trzeba zawsze, także w szabat!), ale także poprzez znaki, wśród których opisane w dzisiejszej Ewangelii uzdrowienie człowieka, który dzięki Jezusowi mógł cieszyć się sprawnością swej ręki. Już w tym dość wczesnym momencie publicznej działalności Zbawiciela trwa przygotowanie tych wydarzeń, które będą miały swój finał w pojmaniu Chrystusa w Getsemani i doprowadzeni do Jego skazania i ukrzyżowania na Golgocie. Na tle dzisiejszego słowa Bożego warto postawić sobie pytanie o nasze przyjęcie nauczania Chrystusa Pana, o naszą wiarę w Niego, o nasze zaufanie Jego słowom, które nie tylko nam ukazują kim On jest – ale także są dla nas drogowskazem dla naszego codziennego życia. Obyśmy potrafili w każdej sytuacji okazywać nasze zaufanie wobec Jezusa i Jego nauki, obyśmy rzeczywiście pogłębiali naszą znajomość słowa Bożego i chcieli według nauki tego słowa kierować naszymi krokami i decyzjami.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version