Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

18 stycznia 2018

CZWARTEK DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 3,7-12

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.
Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

 

     „ (...) szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.”
Św. Marek relacjonuje nam o zainteresowaniu ludzi nauczaniem Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia. To, co mówił, a pewnie jeszcze bardziej to, co czynił, stało się powodem tego, że wielu starało się Go spotkać, posłuchać słów nauki czy zobaczyć szczególne znaki, które czynił. Byli także ci, którzy szli do Niego z konkretną prośbą o pomoc dla siebie lub też dla kogoś bliskiego. Zapewne nie wszyscy w tamtym czasie szli motywowani wiarą w Jego godność mesjańską. Niektórzy być może byli na drodze wiary, a spotkanie z Jezusem pomogło w pogłębieniu ich relacji z Jezusem. Inni może przychodzili z czystej ciekawości. Jeszcze innych motywowała chęć zebrania „materiału dowodowego” przeciwko Chrystusowi, szukanie czegoś, co przyczynić by się mogło do skrytykowania Jego nauczania, czy też do Jego pojmania i skazania – co, jak wiemy, miało miejsce po Ostatniej Wieczerzy. My na osobę Jezusa patrzymy z innej perspektywy. Jest to perspektywa już nie Jego publicznej działalności, ale perspektywa po Zmartwychwstaniu, perspektywa Tradycji Kościoła św., gdzie nauka Chrystusowa jest głoszona i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jego Ewangelia jest przez kolejne stulecia zgłębiana i coraz lepiej poznawana. Ale to pytanie o przyczynę przychodzenia do Jezusa pozostaje aktualne. Jaką damy na nie odpowiedź?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version