Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

21 lutego 2018

ŚRODA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:
„To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

 

     „ (...) a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.”
Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam dwie postacie ze Starego Testamentu: króla Salomona oraz proroka Jonasza. Zarówno król Salomon, znany ze swej mądrości, jak i prorok Jonasz, posłany do mieszkańców Niniwy z wezwaniem do nawrócenia spotkali się z pozytywną odpowiedzią ze strony tych, do których ich słowa docierały. Przywołanie tych dwóch postaci przez Jezusa w czasie Jego publicznej działalności jest wezwaniem do tego, by przyjąć słowa nauczania Chrystusa Pana, Jego orędzie o królestwie Bożym, które przyniósł ludziom i które głosił podczas Swej publicznej działalności. Niestety, nie wszyscy byli otwarci na naukę Ewangelii, choć powinni byli przyjąć to, co głosił im Ten, który jest większy niż Salomon czy Jonasz. Na tym tle w trwającym czasie Wielkiego Postu zastanowić się nam trzeba nad naszym zasłuchaniem w Boże słowo, które do nas dociera w wieloraki sposób. Słuchamy Bożej nauki głoszonej nam podczas Mszy św. czy innych spotkań w świątyni, przyjmujemy Boże słowo w czasie katechezy czy też np. podczas rekolekcji przygotowujących na Święta Wielkanocne. Jak jesteśmy nastawieni do słuchania i przyjmowania tej nauki, która do nas dociera, która jest nam głoszona? Niech ten czas wielkopostny nas szczególnie mobilizuje do przyjmowania tego, co Pan nam mówi w Swoim słowie!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version