Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Centralny Port Komunikacyjny: Zgłoszono już ponad 10 tysięcy uwag dot. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała poinformował, że do tej pory zgłoszono ponad 10 tysięcy uwag do lokalizacji dróg i szlaków kolejowych prowadzących do CPK. Uwagi można wnosić do 10 marca do ministerstwa infrastruktury – listownie lub mailowo.

Marcin Horała mówił, że po ich przeanalizowaniu w ciągu kilku miesięcy zostanie przedstawione rozwinięcie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dodał, że oprócz już zaproponowanych, mogą znaleźć się w nim też dodatkowe warianty przebiegu tras, jeśli wstępne analizy wskażą, że nie są one mniej korzystne. Następnie mają one być poddane dalszej analizie, ocenie środowiskowej i pogłębionym konsultacjom.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne określa ramy rozbudowy układu komunikacyjnego w naszym kraju, w tym wyznacza korytarze, w których usytuowane będą inwestycje drogowe i kolejowe związane z CPK. Marcin Horała mówił, że Studium nie należy traktować jako ostatecznego planu i zapewnił, że poszczególne trasy będą jeszcze konsultowane w gminach po to, aby wypracować optymalne przebiegi.

Centralny Port Komunikacyjny będzie węzłem przesiadkowym między Warszawą, a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Jego główną częścią będzie Port Lotniczy “Solidarność”, którego otwarcie jest planowane pod koniec 2027 roku. Lotnisko ma obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. Docelowo może zostać rozbudowane w taki sposób, aby liczba obsługiwanych pasażerów wzrosła do 100 milionów.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, zarówno w bezpośredniej bliskości portu lotniczego, jak i na terenie całego kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą, a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

Kolej wraca do Łomży – proponowany przebieg linii kolejowej nr 29 Ostrołęka-Łomża-Kolno-Pisz-Giżycko:

W ramach CPK powstać ma nowa linia kolejowa łącząca Warszawę z Giżyckiem przez Ostrołękę, Łomżę i Kolno. Zaproponowane warianty budzą kontrowersje wśród samorządowców i mieszkańców. W opublikowanym przez CPK Strategicznym Studium Lokalizacyjnym zaproponowano trzy warianty, które dla Łomży zakładają wjazd pociągów starą linią kolejową nr 49 od strony Konarzyc:

  1. Pomarańczowy – z Ostrołęki linia odbijałaby w kierunku Nowej Wsi Wschodniej, następnie biegłaby w okolicach Przytuł Nowych, przecinałaby drogę między Chojnami Młodymi a Szczepankowem, następnie od strony Łochtynowa przez osiedle na Krasce połączy się z linią kolejową nr 49.
  2. Niebieski – ten wariant zakłada, że linia z Ostrołęki pobiegnie w kierunku Puchał aż do Wrzeszcz-Kolonii i mijając Osobne, Czaplice, Boguszyce i Konarzyce z lewej strony tak jak linia pomarańczowa połączy się z linią kolejową nr 49.
  3. Zielony – z Ostrołęki do Łomży częściowo linia kolejowa biegłaby po starej linii kolejowej nr 36 do Śniadowa, jednak odbijałaby w Aleksandrowie w kierunku Łomży. Dodatkowo w okolicach Chomentowa powstałby dodatkowy łącznik ze Śniadowem. Dalej trasa docierałaby do Kozik, gdzie również byłaby linia łącząca z linią nr 36. Kolejny taki dopływ powstał by też w okolicach Giełczyna. Następnie nowa linia kolejowa starą linią kolejową nr 49 od strony Konarzyc prowadziła by do Łomży. 

Proponowany przebieg trzech wariantów nowej linii kolejowej w Łomży. Źródło: CPK

Wszystkie warianty zakładają też, że nowe tory w Łomży powstaną poprzez przecięcie ul. Sikorskiego, osiedla domków jednorodzinnych między Wojska Polskiego, Nowogrodzką a Groblą Jednaczewską. Projekt obejmuje również budowę nowego mostu na Narwi.

Dalej tory mają mijać Czarnocin i Piątnicę i odbijać od DK61 i DK63 w kierunku Muraw, za którymi warianty przebiegu linii kolejowej rozdzielają się: pomarańczowa przecina DK63 za Rogienicami Wielkimi i mija Mały Płock z prawej strony, niebieska zakręca w kierunku Popek i wjeżdża częściowo do Małego Płocka z lewej strony, natomiast wariant zielony omija Mały Płock.

W zielonej i pomarańczowej wersji tory mijają Kolno z prawej strony. Natomiast wariant niebieski przechodzi z lewej strony. Dalej linia biegłaby tak jak DK63. Dopiero za Borkami tory odbijają w prawo mijając Jagodne i włączając się w przebieg linii kolejowej 219.

Od Piszu trasę zaplanowano wzdłuż DK63, aż do miejscowości Szwejkówko, gdzie linia 29 odbiłaby w lewo, aby połączyć się z linią nr 223, która przebiega przez Orzysz.

Dalej nadal biegłaby wzdłuż DK63 w zależności od wariantu, albo wzdłuż, albo trochę oddalona z lewej strony, aż do miejscowości Grajwo, gdzie połączyłaby się z linią kolejową nr 38 przebiegającą przez Giżycko.  

W związku z zaproponowanymi korytarzami radni miejscy przyjęli wspólne stanowisko, że kolej nie powinna iść przez centrum Łomży, a po jego południowej stronie.

Konsultacje w sprawie przebiegu całej linii potrwają do 10 marca. 

pg/IAR

[related limit=”5″]

Hits: 4

Więcej informacji z tej kategorii