Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Gmina Łomża: Cmentarz wojenny w Sierzputach Młodych będzie odnowiony

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna
Gmina Łomża pozyskała dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na odnowienie cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w miejscowości Sierzputy Młode. Cmentarz ten jest świadectwem walk toczonych w okolicy Łomży latem 1915 r. Podczas tzw. wielkiej ofensywy na Wschodzie wojska niemieckie zajęły teren Królestwa Polskiego, wówczas będącego częścią zaboru rosyjskiego.

Autor „Historii oręża polskiego 1795-1939” prof. Mieczysław Wrzosek ocenia, że w czasie działań wojennych w latach 1914-1918 do armii państw zaborczych powołano w sumie około 2,9 mln żołnierzy polskiego pochodzenia. Formalnie będąc obywatelami Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, wcielani do armii zaborczych, walczyli po przeciwnych liniach frontu. Nieuniknione walki bratobójcze były największym dramatem dla Polaków.

Na cmentarzu w Sierzputach Młodych spoczywają żołnierze niemieccy polegli w 1915 r., w tym także Polacy wcieleni siłą do armii niemieckiej, oraz polegli z okresu międzywojennego.

Dzięki realizacji projektu na cmentarz w Sierzputach Młodych zostanie uporządkowany, przeprowadzona będzie renowacja krzyża, oraz odnowione ogrodzenie wraz z wymianą bramy wejściowej. Dodatkowo na cmentarzu zostaną wykonane nowe tablice informacyjna oraz historyczna opisująca wydarzenia z okresu I wojny światowej.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Łączny koszt zadania wynosi 25 600,00 zł.

UG Łomża

Autor M. Sz.

2021-08-16

Więcej informacji z tej kategorii