Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Gmina Łomża: Powstał punkt informacyjny dot. “Czystego Powietrza”

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
Chcesz skorzysta w programu Czyste Powietrze, ale nie wiesz jak? Zajrzyj do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, który właśnie rozpoczął działalność w Urzędzie Gminy Łomża. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” został utworzony na podstawie porozumienia jakie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawarł Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys.

– Zależy nam na tym, aby mieszkańcy Gminy Łomża oddychali czystym powietrzem, aby żyli w czystym środowisku i mieszkali w ładnych, ciepłych domach – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. – Dotacje z rządowego Programu „Czyste Powietrze” mogą znacząco ułatwić wymianę starych, zanieczyszczających powietrze pieców i modernizację domów. W Punkcie, który uruchomiliśmy, pracownik Urzędu pomoże mieszkańcom w pozyskaniu wsparcia. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli dla mieszkańców z niższymi dochodami. Zachęcam mieszkańców do sięgnięcia po te środki i zmiany naszych domów i naszego powietrza na lepsze. Zróbmy to dla siebie, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Dla kogo jest program „Czyste Powietrze”?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy Łomża można otrzymać druki, złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Tutaj także wnioski przejdą etap weryfikacji formalnej. Rozpatrywaniem wniosków i udzielaniem dofinansowania wnioskodawcom zajmie się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, do którego wniosek zostanie przesłany.

Na spotkanie z konsultantem w Punkcie należy posiadać dokumenty potwierdzające:

  • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
  • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
  • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
  • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
  • powierzchnię użytkową budynku,
  • PIT za poprzedni rok (PIT za 2020) lub zaświadczenie z OPS w wysokości dochodów na jednego członka rodziny.

Kontakt:
Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”
Czynny od pon. do pt. od godz. 8.00 do 15.00

Urząd Gminy Łomża
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A
18-400 Łomża
Pokój nr 11
Tel. 86 47 37 325

UG Łomża/red.pg

Hits: 79

Autor P. G.

2021-05-27

Więcej informacji z tej kategorii

Wiara: Kurs Jan w Łomży

Wiara: Kurs Jan w Łomży

Od najbliższego piątku w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rozpocznie się Kurs Jan. To spotkanie jest dla ludzi,...