Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Grajewo: Rozpoczęła się rewitalizacja centrum

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

W Grajewie ruszyła długo zapowiadania rewitalizacja centrum. Ciężki sprzęt wjechał na Plac Niepodległości.

Pierwsze prace dotyczą rozbiórki budynków. W ramach inwestycji wykonane zostaną też roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne i oświetlenie, w tym:

1) przebudowa Placu Niepodległości, w ramach której zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia i wykonana nowa nawierzchnia jezdni i parkingu z kostki kamiennej nieregularnej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. Ponadto powstanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

2) przebudowa ul. Kilińskiego (od ul. Popiełuszki do ul. Ełckiej) obejmie urządzenie zieleni, rozbiórkę starej i budowę nowej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej (od ul. Ełckiej do skrzyżowania z ul. Plac Niepodległości) oraz  kostki betonowej typu „starobruk” (od skrzyżowania z ul. Plac Niepodległości do ul. Popiełuszki), parkingów z kostki kamiennej nieregularnej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.

3) przebudowa ul. Traugutta (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego) obejmie roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej, budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu „starobruk” oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i wybudowane oświetlenie uliczne.

4) od ul. Traugutta do Placu Niepodległości zostanie wybudowany ciąg pieszo-jezdny  o nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Zostaną rozebrane budynki kolidujące z zaprojektowaną infrastrukturą techniczną.

Ponadto w  ramach inwestycji przebudowane zostaną także istniejące urządzenia energetyczne w ul. Kilińskiego, ul. Traugutta i Placu Niepodległości, kolidujące z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu. Nastąpi również częściowa wycinka drzew uniemożliwiających realizację projektowanej infrastruktury drogowej.

Na realizację inwestycji wykonawca –  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska – ma 300 dni. Łączna kwota przebudowy centrum miasta wyniesie 3 796 454,20 zł.

UM Grajewo/red. pg

Hits: 37

Autor P. G.

2021-10-11

Więcej informacji z tej kategorii