Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

III Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

III Międzynarodowe Forum Gospodarcze.

Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 10 września 2021 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19.

Tematyką III Międzynarodowego Forum jest nauka i innowacje jako klucz do rozwoju gospodarczego Województwa Podlaskiego i Polski Wschodniej. Motywem przewodnim III Forum jest niwelowanie różnic społecznych i gospodarczych poprzez innowacje i inwestycje:
– Krajowym Planem Odbudowy; Cyfrowa nauka i biznes: produkcja, usługi, rolnictwo; Rolnictwo 4.0; finansowanie współpracy ponadnarodowej; współpraca międzysektorowa i wsparcie JST/NGO/MŚP/Uczelnie.
– Perspektywa Finansowa 2021-2027, innowacje społeczne, innowacyjne zasoby ludzkie, zmiany w funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa po COVID-19, Platforma Produktów Regionalnych ,,Podlaskie Smakuje”
III Międzynarodowym Forum realizowane jest w wspólnie z 24 samorządami – członkami stowarzyszenia ŁFS oraz przedstawicielami administracji rządowej, instytucjami biznesowymi i okołobiznesowymi udziałem partnerów JST: Łotwy, Niemiec, Ukrainy, Szwecji, Litwy, Białorusi, Hiszpanii, Belgii, Portugalii.
Event towarzyszący III Forum Gospodarczemu: prezentacje firm, przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw społecznych z regionu w celu nawiązania współpracy gospodarczej i społecznej.

Hits: 26

Autor ela

2021-08-31

Więcej informacji z tej kategorii