Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Kraj: Zmiany w prawie o ruchu drogowym – hulajnogi

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

20 maja w życie weszły pierwsze zmiany w prawie o ruchu drogowym. Dotyczą one przede wszystkim korzystania z hulajnóg elektrycznych, które do tej pory wprowadzały chaos nie tylko na drogach, ale też prawny.

O szczegółach mówi Mirosław Oliferuk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży:

– Jest bardzo zadowolony, bo te zmiany porządkują ruch drogowy. Myślę przede wszystkim o ustawie tzw. hulajnogowej, która w końcu określa i definiuje co to jest hulajnoga elektryczna, definiuje kierowanie hulajnogą elektryczną z prędkością nie większą niż 20 km/h. Nie można hulajnogą elektryczną przewozić innych osób ani przedmiotów. Zabrania się, bezwzględnie. Nie można hulajnogą ciągnąć, holować innych rzeczy. No i też porządkuje bardzo ważną rzecz, czyli pozostawianie tych hulajnóg. 

      2021-05-20 Mirosław Oliferuk o hulajnogach

Kolejne zmiany wejdą w życie 1 czerwca. Dotyczyć one będą m.in pieszych.

Poniżej publikujemy nowe zasady:

URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE RUCH

 1. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.
 2. Osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny
 3. W strefie zamieszkania osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 4. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu
 5. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych
 6. Przekraczanie torowiska wyodrębnionego z jezdni przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie obowiązana:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;

 • czepiania się pojazdów;

 • poruszania się tyłem.”;

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

 1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu
 2. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
 3. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku

URZĄDZENIE DO TRANSPORTU OSOBISTEGO

 1. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
 2. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu
 3. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

  • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

  • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

  • czepiania się pojazdów
 • Dopuszczalna prędkość z jaką będzie można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.
 • Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
 • Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdzie dziecko w wieku do 10 lat może się poruszać urządzeniami wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
 • Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
 • Hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. muszą spełniać warunki techniczne określone dla tych pojazdów w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, a urządzenia wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r. mogą nie spełniać tych warunków technicznych
 • Zabrania się kierowania pojazdem lub poruszania się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.”;
 • Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru
 • W przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w kierunkowskazy, kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.”;

pg

Hits: 25

Autor P. G.

2021-05-20

Więcej informacji z tej kategorii

Wiara: Kurs Jan w Łomży

Wiara: Kurs Jan w Łomży

Od najbliższego piątku w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rozpocznie się Kurs Jan. To spotkanie jest dla ludzi,...