Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Krzyżewo: Województwo wspiera badania doświadczalne nad roślinami

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

40 tys. zł na kolejne badania, tym razem dotyczące zastosowania pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin, przeznaczył ze swego budżetu samorząd województwa. Umowę w tej sprawie podpisali w środę (05.05) Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Bronisław Puczel, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Krzyżewie.

Doświadczenia w ramach umowy prowadzone będą na gatunkach zbóż, takich jak: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, owies i pszenżyto oraz żyto jare.

– Badania nad odmianami roślin trzeba rozwijać, bez tego nie ma dobrego rolnictwa. Warunki klimatyczne cały czas się zmieniają i powodują potrzebę badania mrozoodporności, plonowania, potrzeb nawożenia. To są pieniądze wydane w przyszłość – powiedział wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, Bronisław Puczel, ocenił, że – jeśli chodzi o zimotrwałość – nie ma obecnie ograniczeń do sprowadzania odmian z cieplejszych krajów Unii: Francji, Hiszpanii czy Włoch. A mając na uwadze, że w Polsce panują inne warunki klimatyczne, w tym różna długość dnia czy okresu wegetacyjnego, inna suma opadów i temperatur, prowadzenie badań nad różnymi odmianami jest niezwykle ważna.

– Badania niosą z sobą konkretne informacje dla praktyki rolniczej, dają podstawowe informacje o wartości gospodarczej odmian. Wielkość i jakość zbiorów to nie tylko sprawa rolnika, ale i całego kraju. Dzięki nadwyżce produkcji żywności możliwy jest jej eksport – zwracał uwagę dyrektor SDOO Bronisław Puczel. 

W bieżącym roku w ramach umowy ośrodek w Krzyżewie wykona doświadczenia dotyczące zastosowania pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin. Wpisują się one w założenia dokumentu Europejski Zielony Ład, w którym zaplanowano do 2030 r. zwiększenie rolnictwa ekologicznego do 25% wszystkich upraw, zmniejszenie ilości używanych pestycydów chemicznych, antybiotyków i nawozów sztucznych, które zanieczyszczają środowisko i zwiększają ryzyko pojawienia się antybiotykoodpornych patogenów.

Finansowanie doświadczeń realizowane jest w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Zgodnie z ustawą o nasiennictwie „Centralny Ośrodek we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi prowadzi dla gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa, wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe”.

Wrota Podlasia

Hits: 20

Autor P. G.

2021-05-07

Więcej informacji z tej kategorii