Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją, by podziękować nauczycielom za ich wkład w naukę i wychowanie przyszłych pokoleń.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Utworzona została z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Była pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Jej powstanie przyczyniło się m.in. do stworzenia podstaw systemu szkół średnich, opracowania nowych programów nauczania, reformacji szkolnictwa, utworzenia towarzystwa naukowego zajmującego się opracowaniem i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych, a także rozpoczęcia nauczania w języku polskim.

W okolicznościowym przemówieniu prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślał, że zawodu nauczycielskiego nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy mu twórczy zapał i autentyczne powołanie. Podkreślał, że dobrze wykształcona i wychowana młodzież świadczy o wartości lokalnej społeczności i Polski, stanowiąc nadzieję na lepsze jutro. Przypomniał również o podejmowanych przez samorząd remontach sal lekcyjnych, pionów kuchennych, łazienek, termomodernizacji obiektów oświatowych oraz inwestycjach w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sportową. – Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze podziękowania za pracę, wyrozumiałość, trud włożony w wychowanie młodego pokolenia oraz sumienność i oddanie, z jakim realizujecie powierzone obowiązki – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski zwracając się do obecnych na uroczystości nauczycieli.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży.

Lista nauczycieli, którzy otrzymali nagrody prezydenta Łomży z okazji Dnia Edukacji Narodowej
– Bogusław Cichocki – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5
– Waldemar Cwalina – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
– Edyta Danielewska – Szkoła Podstawowa nr 5
– Krzysztof Domalewski – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6
– Paweł Drożyner – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6
– Krystyna Kamińska – Szkoła Podstawowa nr 1
– Katarzyna Anna Lipska – I Liceum Ogólnokształcące
– Anna Łuba – II Liceum Ogólnokształcące
– Ewa Matejkowska – Bursa Szkolna nr 3
– Jarosław Piechowski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
– Izabela Piotrowska – Szkoła Podstawowa nr 5
– Anna Rabek – Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7
– Ewa Rainko – Szkoła Podstawowa nr 7
– Maria Barbara Skrodzka – Przedszkole Publiczne nr 9
– Urszula Suchodoła – Szkoła Podstawowa nr 2
– Dariusz Węgrowski – Szkoła Podstawowa nr 10
– Barbara Witkowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
– Lech Woliński – Bursa Szkolna nr 2
– Joanna Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 9
– Alicja Zaniewska – Przedszkole Publiczne nr 14
– Małgorzata Zygier-Urbaniak – Przedszkole Publiczne nr 1

Na wniosek Prezydenta Miasta Łomża, podczas wojewódzkich obchodów Dania Edukacji Narodowej, które odbyły się 14 października w Białymstoku, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Wacław Dariusz Grzelak, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty – Jolanta Józefa Kossakowska, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego oraz Jadwiga Maria Kirejczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10. Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrał Marcin Piotrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, a Srebrny Medal za długoletnią służbę Lucyna Antecka, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8.

 

UM Łomża

2022-10-18

Więcej informacji z tej kategorii

Książka: Boży architekt

Książka: Boży architekt

  Książka Patricka Sbalchiero o światowej sławy architekcie Antonim Gaudím nie jest kolejnym podręcznikiem...