Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Mieszkańców nam ubywa. Urząd Stanu Cywilnego podsumował rok 2020

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
O kolejne 633 osoby zmniejszyła się liczba mieszkańców na stałe zameldowanych w Łomży. Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok.
Koniec roku to czas skłaniający do różnego rodzaju podsumowań i tworzenia statystyk. Jedną z nich są liczby zawartych ślubów, sporządzonych aktów zgonu i aktów urodzenia, czy najczęściej nadawanych imion dzieciom. Sytuacja epidemiologiczna spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 i związane z nią m.in. funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, miały znaczący wpływ na tegoroczne dane sporządzone przez łomżyński Urząd Stanu Cywilnego.

Ograniczenia w możliwości organizacji wesel sprawiły, że spadła ilość zawieranych małżeństw. W ubiegłym roku łomżyński USC zarejestrował 131 ślubów cywilnych i 242 wyznaniowe. W 2020 roku były to odpowiednio 109 cywilne i 182 konkordatowe śluby.

Wpływ na liczbę sporządzonych aktów zgonu oraz aktów urodzenia niewątpliwe miało funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i jego przemianowanie na jednoimienny szpital zakaźny, przeznaczony dla osób zarażonych koronawirusem oraz późniejsze „odmrażanie” poszczególnych oddziałów do świadczenia usług medycznych zakontraktowanych przez NFZ. W tym roku sporządzono 853 akty zgonu (w 2019 r. było ich 829).

Zdecydowanie spadła liczba wydanych aktów urodzenia, których w tym roku sporządzono tylko 286, w tym 144 dla chłopców i 142 dla dziewczynek (1123 w 2019 r. – 584 chłopców i 539 dziewczynek). Powyższa liczba obejmuje również osoby zameldowane poza Łomżą, które przyszły na świat w łomżyńskim szpitalu oraz nie dotyczy dzieci mieszkańców Łomży, które urodziły się w innych miejscowościach. Należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość z nich to osoby urodzone w styczniu i lutym, a od początku kwietnia do połowy października łomżyński USC nie zanotował żadnego urodzenia. Wynika to oczywiście ze wspomnianego już faktu przemianowania łomżyńskiego szpitala na jednoimienny i konieczności narodzin dzieci z Łomży i okolic poza miejscową placówką. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom urodzonym w tym roku w Łomży to Julia, Oliwia, Zuzanna oraz Kacper, Wojciech i Szymon.

Obraz ilości dzieci mieszkańców Łomży, które przyszły na świat w 2020 roku, mogą pokazywać wydane decyzje o przyznaniu samorządowego becikowego, czyli jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, które przysługuje rodzicom lub opiekunowi prawnemu, zamieszkałym w Łomży przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem urodzenia dziecka. W tym roku było ich 473, czyli również mniej niż w 2019 roku, kiedy wydano 576 takich decyzji. Czy wpływ na to mogły mieć obawy związane ze skutkami pandemii, czy też część rodziców nie złożyła wniosku o przyznane samorządowego becikowego? Tego nie wiemy! Ale w tym drugim przypadku przypominamy, że wnioski o wypłatę jednorazowego  świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka należy złożyć nie później niż przed upływem 12 miesięcy od jego narodzin.

Według danych meldunkowych Urzędu Miejskiego rok 2020 nasze miasto kończy z 60.010 zameldowanymi mieszkańcami, w tym 58.360 na pobyt stały.

UM Łomża/red. pg

Hits: 0

Autor P. G.

2021-01-04

Więcej informacji z tej kategorii