Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Trwa przebudowa Starego Rynku

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Trwają prace przy przebudowie Starego Rynku w Łomży. Na najnowszych zdjęciach możecie sprawdzić postęp prac.

Przebudowa Starego Rynku obejmuje w szczególności wykonanie nawierzchni placu na rynku, okładzin kamiennych schodów terenowych, dokończenie budowy fontanny jako formy wodnej ze słupami wody i kaskadami oraz nasadzenia zieleni. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za nadbudowę murowanej studni, wyeksponowanie części kondygnacji piwnicznej zabytkowego ratusza w formie skansenu archeologicznego, zaznaczenie w posadzce śladów po fundamentach dawnego ratusza. Do wykonania są także inne roboty towarzyszące, w tym m.in. sanitarne, elektryczne czy dotyczące instalacji telekomunikacyjnych.

Rewitalizacja Starego Rynku rozpoczęła się w 2020 roku. Z uwagi na ogromną wartość historyczną wykopalisk odkrytych w trakcie prac, miasto zgodnie z wolą mieszkańców, opracowało nową dokumentację, wymagającą uzgodnień z konserwatorem zabytków. Spowodowało to ponadroczny przestój w realizacji tej inwestycji. W międzyczasie trwała pandemia koronawirusa, która miała znaczący wpływ na wzrost cen materiałów budowlanych. Dostarczona przez ówczesnego wykonawcę kalkulacja cen prac w projekcie zamiennym nie mogła być przez miasto zaakceptowana z uwagi na przepisy prawa zamówień publicznych i konieczne było ogłoszenie kolejnego przetargu. Pod koniec marca podpisano umowę z nowym wykonawcą, który obecnie realizuje już prace. Koszt inwestycji to ponad 7,6 mln złotych.

„Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja. Wartość dofinansowanie wynosi 5.358.906,76 zł brutto.

red. pg

Autor M. Sz.

2022-04-30

Więcej informacji z tej kategorii