Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Zarząd ŁSM wycofał się z budowy części nowych bloków przy Staffa

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Nie trzy, a jeden nowy blok ma powstać przy ulicy Staffa w Łomży. Zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni mieszkaniowej oficjalnie odniósł się do protestu Mieszkańców okolicznych bloków. 

Jak już informowaliśmy, przy ul. Staffa i Żeromskiego miały powstać trzy nowe bloki. Sytuacja zbulwersowała ta sytuacja, bo ich zdaniem inwestycja zabierze i tak niewielkie tereny zielone wśród blokowisk. W efekcie powstała petycja, która trafiła na biurko prezydenta Łomży. Włodarz miasta poparł mieszkańców wskazując, że nowe bloki powinny powstawać na nowych terenach.

Otrzymaliśmy odpowiedź Zarządy Łomśyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na petycję mieszkańców. Zarząd wyraża zaskoczeniem obrotem sytuacji i jednocześnie informuje o rezygnacji z części inwestycji. W planach jest jedynie budowa lokalu w okolicach bloków przy Staffa 6 i 10.

Oto pełne stanowisko ŁSM:

W związku z licznymi protestami dotyczącymi planowanej budowy budynków
wielkoskalowych przy ulicy Leopolda Staffa Zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Łomży wyjaśnia:

Zarząd Spółdzielni, chcąc poinformować mieszkańców o zamiarze rozpoczęcia
prac planistycznych budowy nowych budynków wielolokalowych w sąsiedztwie już
istniejącej zabudowy, wywiesił ogłoszenia na klatkach schodowych informujące o
wystąpieniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, co należy podkreślić nie jest
równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji. Zaskoczeniem dla Zarządu był fakt, że
mieszkańcy w}razili swoją opinię na temat przedstawionej im koncepcji
urbanistycznej poprzez media i kierując petycję do Prezydenta Miasta, a nie do
organów Spółdzielni.

Nowe inwestycje w osiedlu pozwalają na utrzymanie kosztów użytkowania
lokali (zależnych od Spółdzielni) na dotychczasowym poziomie. Prowadząc
inwestycje ŁSM w Łomży nie może uzyskiwać z tego tytułu zysku, buduje dla
członków i z ich środków. Większa liczba lokali w osiedlu to także większe wpływy
na fundusz remontowy, a to z kolei wpływa na możliwość zwiększenia zakresu
remontów starszych zasobów.

W Spółdzielni w ramach opłat eksploatacyjnych nie są zbierane środki na zakup
gruntów – nieruchomości. Na ten cel mogą być wykorzystane jedynie środki
pochodzące z wypracowanego zysku na działalności niezwiązanej z gospodarką
zasobami mieszkaniowymi.

Budowanie na terenie będącym we władaniu Spółdzielni pozwala obniżyć
koszy budowy, rozłożyć koszty stałe mienia Spółdzielni, pozyskać środki na fundusz
remontowy.

Wsłuchując się jednak w głos mieszkańców, którzy spotkali się z Zarządem
Spółdzielni Zarząd wycofał wnioski skierowane do Prezydenta Miasta Łomży
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

Jednocześnie po wysłuchaniu opinii mieszkańców z budynków przy ulicy
Leopolda Staffa 6 i 10 Zarząd będzie planował wybudowanie budynku
wielolokalowe go oznaczonego w koncepcji urbanistycznej symbolem B1.

red. pg

Autor P. G.

2021-01-08

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 3 lutego

Słowo Życia: 3 lutego

PIĄTEK CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO   Mk 6, 14 - 29 Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało...