Informacje

Łomża

Słowo Życia: 3 czerwca

Słowo Życia: 3 czerwca

SOBOTA ÓSMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 11,27-33 Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po...

Słowo Życia: 2 czerwca

Słowo Życia: 2 czerwca

PIĄTEK ÓSMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 11,11-25 Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że...

Słowo Życia: 1 czerwca

Słowo Życia: 1 czerwca

JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA   Mt 26, 36-42 Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej...

Słowo Życia: 31 maja

Słowo Życia: 31 maja

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY   Łk 1, 39-56 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry...