Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Nadzieja w Chórze: Kończy się czas na zgłoszenie się do konkursu chóralnego

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Przed nami V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej “Nadzieja w Chórze”. Tradycyjnie już chóry z całej Polski zjadą się do Tykocina.

Wciąż przyjmujemy zgłoszenia – mówi Elżbieta Kossakowska, szefowa działu reklamy i promocji w Radiu Nadzieja:

“Nadzieja w Chórze” to jednodniowy konkurs, który zgromadzić ma chóry amatorskie z całej Polski. Otrzymaliśmy już zgłoszenia pd chórów z Łodzi, Poznania, Bydgoszczy, Polkowic z Dolnego Śląska, z Białegostoku, Suwałk. Cały czas spływają do nasz zgłoszenia. Nabór trwa do najbliższej niedzieli, czyli do 15 maja. W imieniu organizatora, Radia Nadzieja, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wspaniałym wydarzeniu, jakim jest Konkurs Muzyki Sakralnej “Nadzieja w Chórze”.

      2022-05-11 Elżbieta Kossakowska o zgłoszeniach do konkursu Nadzieja w Chórze

Konkurs odbędzie się 11 czerwca w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie.

Poniżej szczegóły dotyczące kategorii, nagród i zapisów:

Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach:

A. chóry jednorodne (od 18 osób)
B. chóry mieszane (od 18 osób)
C. chóry kameralne (12-18 osób)
D. chóry młodzieżowe (15-21 lat), 20% osób może być starsza lub młodsza
E. chóry dziecięce (do 15 lat), 20% osób może być starsza
F. chóry seniorów (od 60 lat), 20% osób może być młodsza
G. chóry parafialne

Chóry mogą brać udział maksymalnie w trzech kategoriach. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania utworów wyłącznie o tematyce religijnej, czas występu na scenie łącznie z wejściem i wyjściem oraz przerwami między utworami wynosi od 10 do 15 min (minimum 2 utwory a cappella).

Nagrody i wyróżnienia:

  • Grand Prix dla najwyżej ocenionego zespołu – 5000 zł (pasmo złote)
  • Złoty Dyplom 90 – 100 punktów – nagroda finansowa za uzyskanie najwyższej punktacji w kategorii
  • Srebrny Dyplom 75 – 89,9 punktów;
  • Brązowy Dyplom 60 – 74,9 punktów;
  • nagroda specjalna Burmistrza Miasta Tykocin za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego;
  • nagroda specjalna Dyrektora Radia Nadzieja dla najlepszego dyrygenta;

Zgłoszenia do konkursu “Nadzieja w Chórze”:

Chóry, które chcą wziąć udział w Konkursie proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem przynajmniej 2 utworów w wykonaniu zespołu w przeciągu ostatnich trzech lat oraz materiałami nutowymi kompozycji konkursowych.
Powyższe materiały prosimy kierować do dnia 15 maja 2022 roku na adres:

CEM SpesMediaGroup / ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża

lub na adres mailowy: konkurschoralny@radionadzieja.pl

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię wpłaty wpisowego, które wynosi 300 zł od zespołu za pierwszą kategorię, oraz 200 zł za każdą kolejną. Wpisowe należy wpłacić na konto nr 62 8762 0009 0005 2201 2000 0030 w tytule wpisując nazwę Konkursu oraz zespołu do dnia 15 maja 2022 roku.

W przypadku nie zakwalifikowania chóru do festiwalu, wpisowe zostanie zwrócone. Opłata wpisowa nie będzie zwracana zespołom zakwalifikowanym, które podejmą decyzję o rezygnacji. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmuje Rada Artystyczna Konkursu.

Chóry zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu drogą mailową do dnia 20 maja 2022 roku. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie festiwalu nuty oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.

pg

Autor M. Sz.

2022-05-11

Więcej informacji z tej kategorii