Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Podlaskie. Ponad 7 mln zł na zabytki, OSP i kluby sportowe

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Dotacje na renowacje zabytków, dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz na działalność klubów sportowych z regionu – o decyzjach podjętych na XVIII Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego poinformował podczas wtorkowej (28.04) konferencji online marszałek Artur Kosicki.

Dotacje na zabytki

W tym roku na remonty, prace konserwatorskie, renowacje zabytków Województwo Podlaskie przeznaczyło rekordową kwotę 2,4 mln zł. Pozwoli to na wykonanie prac w 45 obiektach (pełna lista zabytków znajduje się pod tekstem i w załączeniu).

W tych konkursach zamiast, tak jak inne jednostki samorządu terytorialnego, obniżać sumy dofinansowań, różnych dotacji, postanowiliśmy je zwiększyć – powiedział marszałek Kosicki.

Odniósł się w ten sposób do uzupełnienia ostatecznej puli środków dostępnej w konkursie o 400 tys. zł.

– Bo zabytki to nasza wartość narodowa, nasza tradycja, nasze dziedzictwo, o które powinniśmy dbać, niezależnie od tego, czy trwa stan epidemii, czy inne utrudnieniapodkreślił marszałek. Zwrócił też uwagę na aspekt gospodarczy, bo konserwacja i renowacja zabytków to także zatrudnienie i wynagrodzenie dla osób i firm, które zajmują się wykonywaniem tego typu prac.

Dotacje na renowację zabytków trafią do poszczególnych powiatów. Nie wszystkim projektom udało się dofinansowanie uzyskać. Jak powiedział marszałek, zdecydowała o tym komisja, której wysiłki skupiały się na wyłonieniu projektów potrzebujących wsparcia najbardziej.

Lista zabytków:

1.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Lemanie. Rozbudowa budynku kościoła p.w. św. Rocha w Lemanie o ganek przed wejściem głównym, budowa pochylni oraz remont elewacji – 50 000 zł

2.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Turośli. Konserwacja polichromii stropu naw bocznych, balustrady chóru, obrazów z ołtarza głównego oraz ołtarzy bocznych wraz z obrazami kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli. 50 000 zł

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce
Prace remontowe przy zabytkowym ogrodzeniu kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce wraz z kaplicami i bramą p-poż, murowanego z 2 poł. XVIII w. – OSTATNI ETAP –  36 000 zł

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie
Szumowo, Dom Parafialny w Szumowie (z 1933 r.): Remont zabytkowego domu parafialnego – II Etap remont elewacji wraz z termomodernizacją ścian od wewnątrz – 30 000 zł

5.Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Siderce. Renowacja i zabezpieczenie elewacji kościoła parafialnego P.W. Opatrzności Bożej w Siderce – 60 000 zł

6. Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Boćkach
Remont ogrodzenia z bramą główną przy cerkwi parafialnej p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Boćkach – 80 000 zł

7. Diecezja Drohiczyńska. Prace konserwatorskie obrazu “Matka Boża Sykstyńska” z Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie – 8 000 zł

8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach. Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza Bocznego p.w. Matki Bożej Pocieszenia Wiernych w Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach – 55 000 zł.

9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Konserwacja obrazu “Portret Biskupa Michała Karpowicza” z Kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach – 15 000 zł.

10. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Wielkiej. Remont dachu kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Wielkiej – III etap – 83 000 zł.

11. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grodzisku. Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego p.w. Św. Andrzeja Boboli z Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grodzisku – 46 000 zł.

12. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach. Konserwacja tabernakulum znajdującego się w XVII-wiecznej Bazylice w Sejnach –  51 000 zł.

13. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli – 60 000 zł.

14. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Białymstoku. Remont schodów terenowych nr 4 – wykończenie biegów i spoczników okładziną kamienną – 80 000 zł.
1

5. Katolicka Bursa Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Remont zabytkowej elewacji budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Placu Papieża Jana Pawła II 1 w Łomży – V etap – remont cokołu – 40 000 zł.

16. Diecezja Łomżyńska. Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynku Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 – III etap – 50 000 zł.

17. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa i Św. Antoniego w Boćkach. Boćki, kościół p.w. Św. Józefa i Św. Antoniego (XVIII w.): Remont zabytkowej dzwonnicy oraz renowacja części ogrodzenia murowanego kościoła parafialnego – 90 000 zł.

18. Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Michałowie. Remont i konserwacja elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej fasady i wieży zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Opatrzności Bożej w Michałowie – 100 000 zł.

19. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach. Sporządzenie dokumentacji dotyczącej prac remontowych wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie prac remontowo – budowlanych na budynku zabytkowego kościoła Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach – 50 000 zł.

20. Zakon Mniszek Benedyktynek Opactwo pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży. Remont budynku klasztoru Zakonu Mniszek Benedyktynek Opactwa p.w. Przenajświętszej Trójcy w Łomży: remont elewacji ścian parteru i piętra – I etap- ściana zachodnia – 24 000 zł.

21.Miasto Sejny. Ratusz w Sejnach: wymiana stolarki okiennej – II etap – 80 000 zł.

22. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach. Opracowanie programu prac budowlano-konserwatorskich w postaci projektu architektoniczno -budowlanego dla zespołu kościoła parafialnego p.w. św. Teresy w Wiżajnach – 52 000 zł.

23. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce. Jałówka – ruiny kościoła Św. Antoniego – prace konserwatorskie i restauratorskie – 39 000 zł.

24. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu konstrukcji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy – 12 000 zł.

25. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. Prace konserwatorskie przy instrumencie muzycznym – organach piszczałkowych – 42 000 zł.

26. Parafia Rzymskokatolicka pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku. Konserwacja ołtarza bocznego Ukrzyżowania Jezusa w kościele parafialnym pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku – 50 000 zł.

27. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i świętego Stanisława. Remont 28 głosowych organów piszczałkowych Firmy “Schlag&Sohne” – II etap – 35 000 zł.

28. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. Prace konserwatorskie ścian i sklepienia prezbiterium kościoła p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie – 98 000 zł.

29. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej – 50 000 zł

30.Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach. Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach- prace remontowe zewnętrzne – 86 000 zł.

31. Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach. Realizacja programu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego (prawy) z Cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach – 20 900 zł.

32.Parafia Prawosławna pw. Ikony Matki Bożej “Wszystkich Strapionych Radość” w Tokarach. Prace konserwatorskie dotyczące zabytkowego feretronu w cerkwi w Tokarach – 19 000 zł.

33. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Łomży. Łomża – wykonanie dokumentacji projektowej na remont bramy głównej cmentarza zabytkowego przy ul. M. Kopernika w Łomży – 19 000 zł.

34. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach. Siemiatycze, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, XVII-wieczny. Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania oraz naprawa więźby dachowej, Etap I – prace przy nawie głównej-
73 000 zł.

35. Gmina Tykocin. Prace konserwatorskie przy Pomniku Stefana Czarnieckiego w Tykocinie – 35 000 zł.

36. Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu. IV etap rekonstrukcji XVI-wiecznych fresków w cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu – 80 000 zł.

37. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kundzinie. Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i kostnicy w Kundzinie – 100 000 zł.

38. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie. Remont małej wieży zabytkowego kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie – 30 000 zł.

39. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie. Konserwacja części elewacji południowej prezbiterium kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie – 100 000 zł.

40. Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Remont ogrodzenia z kamienia nakrytego betonowym parapetem, z jedną murowaną, tynkowaną bramką boczną od strony cerkwi i ulicy – ściana zachodnia i północna przy cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach – 58 000 zł.

41. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Radziłowie. Kramarzewo, Kościół p.w. Św. Barbary (1739 r.): kontynuacja prac konserwatorskich i budowlanych przy szalunku – 100 000 zł.

42. Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. Cerkiew Parafialna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy – remont schodów zewnętrznych i elewacji – Etap I – 35 000 zł.

43.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie.Wizna, kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, (XVI w., odbudowa 1950 -1957), remont elewacji kościoła w obrębie prezbiterium II etap – część południowa – 20 000 zł.

44. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Prace konserwatorskie (wewnętrzne i zewnętrzne) w Pałacu Hasbacha – 98 100 zł.

45. Jadwiga Serafin Tadeusz Serafin. Prace restauratorsko-konserwatorskie tynków dwóch klatek schodowych oraz zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w zabytkowym budynku dawnego szpitala wojskowego przy ul. Polowej 22 w Łomży – 10 000 zł.

Dotacje dla jednostek OSP

Stwierdziliśmy, jako radni Sejmiku, że trzeba wynagrodzić strażaków, którzy brali udział w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Nagrodowego (BbPN) tak o pobudkach radnych wojewódzkich do przekazania dotacji strażakom ochotnikom mówił marszałek Kosicki.

Ta „nagroda” to dotacja z budżetu województwa w wysokości 620 tys. zł, która zostanie przekazana podlaskim jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, które gasiły pożar w BbPN. Decyzja o tym, które jednostki otrzymają pieniądze, zapadnie po podsumowaniu akcji gaśniczej i zostanie przedstawiona radnym na majowej sesji sejmiku.

Jak podkreślił marszałek, radni pracują nad formami pomocy dla samego BbPN.

Wsparcie klubów sportowych

Zarząd Województwa Podlaskiego w najbliższym czasie zamierza dofinansować także kluby sportowe z województwa podlaskiego. Na ten cel przeznaczył 1,1 mln zł z budżetu samorządu.

Postanowiliśmy dofinansować te najmniejsze kluby sportowe z naszego województwa – informował marszałek Artur Kosicki. – Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej się znalazły i chcemy je wesprzeć, tak aby w przyszłym sezonie mogły utrzymać się w rozgrywkach, i zachowały płynność finansową jeśli chodzi o bieżącą działalność.

Dofinansowaniem mają być objęte kluby w grach zespołowych. Uzyskane dotacje będą mogły być wykorzystane m.in. na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych.

Kluby, aby uzyskać dofinansowanie, będą musiały wziąć udział w konkursie, który zostanie ogłoszony już niedługo.

Dokładne zasady zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej – poinformował marszałek Kosicki. – Chciałbym, żeby konkurs pojawił się już po długim weekendzie majowym.

Budżet niezagrożony

Podczas konferencji marszałek odniósł się także do uchwalonej na poniedziałkowej sesji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

To strategia dobra, wychodząca naprzeciw naszym oczekiwaniommówił o dokumencie Artur Kosicki.

Kończąc spotkanie z mieszkańcami województwa podlaskiego online marszałek odniósł się do trudnej sytuacji, która, w jego opinii, przyniesie „problemy jeśli chodzi o budżety samorządów”.

Zapewniam mieszkańców regionu oraz jednostki, z którymi współpracujemy, że będziemy starać się realizować nasz budżet tak jak go założyliśmy na początkuzaznaczył marszałek.

Jak dodał, niezbędne będą korekty dotyczące np. niektórych wydarzeń promocyjnych czy sportowych, których realizacja nie będzie możliwa ze względu na ogólnopolskie ograniczenia związane z epidemią koronawirusa.

Wrota Podlasia

[related limit=”5″]

Autor M. Sz.

2020-04-28

Więcej informacji z tej kategorii

Region: Coraz więcej wilków

Region: Coraz więcej wilków

Populacja wilka w Polsce znacznie wzrasta. Coraz częściej zwierzęta pojawiają się bliżej zabudowań gospodarskich,...