Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Przytuły Stare: Zakład Karny ma nowego dyrektora

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, powołał mjr. Andrzeja Pawluczuka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Zastąpił on płk Włodzimierza Nowaka, który po ponad 28 latach służby przeszedł na emeryturę.

Mjr Andrzej Pawluczuk swoją karierę zawodową rozpoczął w maju 2004 roku na stanowisku strażnika działu ochrony Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. W czerwcu 2007 roku objął stanowisko wychowawcy działu penitencjarnego. Następnie w 2018 roku powierzono mjr. Andrzejowi Pawluczukowi pełnienie obowiązków zastępcy kierownika działu penitencjarnego, a następnie zastępcy kierownika działu kwatermistrzowskiego. Dnia 20 lipca 2020 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku – płk Piotr Kondraciuk powołał mjr. Andrzeja Pawluczuka na zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Mjr Andrzej Pawluczuk posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył studia na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. W 2010 roku ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej, oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Tekst i zdjęcia: chor. Daniel Bobowski

Autor P. G.

2022-02-07

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 3 lutego

Słowo Życia: 3 lutego

PIĄTEK CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO   Mk 6, 14 - 29 Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało...