Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Region: S61 Via Baltica – stan realizacji inwestycji

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sukcesywnie oddaje nowe odcinki S61, zwanej Via Baltica, która przebiega przez województwo mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie aż do granicy z Litwą. Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji nieco ponad 200 km.

Ponad 96 km to kompletny ciąg drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej. W ubiegłym roku oddano do ruchu cztery odcinki S61 o łącznej długości ok. 72 km. W połączeniu z funkcjonującymi wcześniej fragmentami wydłużyło tę ekspresówkę do ponad 105 km. Kierowcy mają do dyspozycji trasę od Śniadowa do węzła Łomża Południe, od węzła Kolno do końca obwodnicy Szczuczyna oraz Wysokie – koniec obwodnicy Suwałk.

W tym roku, z realizowanych obecnie blisko 97 km, oddamy do ruchu ok. 55 km. Dla ostatniego brakującego, blisko 13-kilometrowego fragmentu, który połączy S61 w całość, wyłoniono wykonawcę i trwa standardowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podborze – Śniadowo

To połączenie drogi ekspresowej S8 z S61 o długości blisko 19,5 km wraz z nowym węzłem Podborze na S8. Inwestycja przewiduje również przebudowę ok. 3 km tej trasy. W grudniu 2021 r., po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonawca przejął plac budowy i mimo okresu zimowego rozpoczął pierwsze prace. Zakończenie robót i udostępnienie kierowcom tego odcinka S61 planowane jest jesienią 2023 r.

Łomża Południe – Łomża Zachód

Z łącznic węzła Łomża Południe kierowcy już korzystają, natomiast cała trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km, choć jest już gotowa, pozostaje wyłączona z ruchu. Powodem jest fakt, że węzeł Łomża Zachód, z którym ten fragment S61 ma się połączyć, jest realizowany w ramach sąsiedniego odcinka – obwodnicy Łomży. Ta zaś będzie zrealizowana w nieco późniejszym terminie ze względu na nierzetelnego wykonawcę, z którym zmuszeni byliśmy w ubiegłym roku rozwiązać umowę.

W ramach odcinka Łomża Południe – Łomża Zachód powstał również prawie 9-kilometrowy fragment drogi krajowej nr 63 w nowym przebiegu, który łączy się z S61 na węźle Łomża Południe, wyprowadzając ruch w kierunku Zambrowa.

Łomża Zachód – Kolno

Kolejny odcinek pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno stanowi obwodnicę Łomży o długości 12,9 km z nowym mostem na Narwi. W maju 2021 r. GDDKiA odstąpiło od umowy – z winy wykonawcy, który po uzyskaniu decyzji ZRID nie zamierzał przejść do fazy budowy, oficjalnie powołując się m.in. na pandemię COVID-19 i niemożność przyjazdu kilkudziesięciu pracowników z Włoch.

Ogłoszono nowy przetarg, w którym wyłoniono już nowego wykonawcę. Podpisanie umowy w formule Projektuj i buduj planowane jest w maju bieżącego roku. Ze względu na strategiczne znaczenie tego fragmentu S61 dla funkcjonowania całego szlaku Via Baltica, GDDKiA zakłada osiągnięcie przejezdności tego odcinka (jedna jezdnia) w 2024 r., a oddanie do ruchu całości rok później, czyli w 2025 r.

Odcinki S61 od węzła Podborze do Stawisk powstają przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczuczyn – Ełk Południe

Via Baltica na końcu obwodnicy Szczuczyna odbija od obecnej DK61 na północ w kierunku Ełku. Na budowie pierwszego z trzech odcinków, ponad 23-kilometrowego Szczuczyn – Ełk Południe położono już 90 proc. nawierzchni betonowej, a na pozostałej części trwają intensywne prace mające na celu połączenie wszystkich wykonanych fragmentów. Na wszystkich obiektach mostowych zakończono betonowanie ustrojów nośnych i rozpoczęto wykonywanie nawierzchni bitumicznej. Powstaną dwa węzły: Guty na połączeniu z DK61 oraz Ełk Południe na skrzyżowaniu z DK65 oraz MOP Niekrasy po obu stronach drogi. Obecnie prowadzone są również roboty wykończeniowe, jak budowa ogrodzeń, wykonywanie oznakowania poziomego oraz budowa konstrukcji wsporczych dla oznakowania pionowego. Zaawansowanie rzeczowe na całości odcinka szacuje się na ponad 90 proc., zaś przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to III kwartał 2022 r.

Ełk Południe – Wysokie

Intensywne prace trwają również na budowie kolejnego, 23-kilometrowego odcinka w okolicy Ełku. Prace ruszyły jesienią 2020 r., po uzyskaniu decyzji ZRID. W okresie zimowym głównie prowadzone były roboty mostowe (zbrojenie, betonowanie). Roboty drogowe prowadzone były w ograniczonym zakresie i dotyczyły przede wszystkim robót ziemnych (wymiany, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, wykopy, nasypy). Obecnie wykonawca przystępuje do układania nawierzchni betonowej. Powstaje również łącznik w ciągu przyszłej S16 i węzeł Ełk Wschód na połączeniu z S61. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie ponad 60 proc. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2023 r.

Suwałki – Budzisko

Ostatni, przygraniczny odcinek S61 ma długość ponad 24 km. Zaawansowanie rzeczowe prac szacowane jest na około 75 proc. Wykonywane są wykopy i nasypy, powstają kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Prowadzone są również prace przy obiektach inżynierskich. W ramach inwestycji wybudowane zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych Żubryn Zachód i Żubryn Wschód oraz Budzisko Zachód i Budzisko Wschód. Oddanie drogi do ruchu planowane jest na wrzesień tego roku.

Realizacja odcinków S61 od Szczuczyna do granicy z Litwą jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility).

GDDKiA/red. pg

Autor M. Sz.

2022-05-02

Więcej informacji z tej kategorii