Rolniczy kwadrans

Podczas audycji Rolniczy Kwadrans skupiamy się na wydarzeniach rolniczych takich jak szkoły rolnicze, dopłaty, zasiewy, nawozy, przetwórstwo rolno-spożywcze czy produkcja mleka. Mało wiedząc o niektórych sferach rolnictwa zapraszamy specjalistów, którzy chętnie odpowiadają na wszystkie nasze pytania.

Rolniczy Kwadrans w poniedziałek o godzinie 14.14
Prowadzący: Maciej Kowalski