Rozmowa RN: ks. Grzegorz Kurp i ks. Rafał Czekalewski

Kościół w Hodyszewie będzie konsekrowany. O tej uroczystości i historii Sanktuarium Matki Bożej Pojednania Paula Gałązka rozmawiała z ks. Grzegorzem Kurpem, Rzecznikiem Warszawskiej Prowincji Pallotynów oraz ks. Rafałem Czekalewskim, proboszczem i kustoszem sanktuarium: