Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ruszyły konsultacje Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Ruszyły konsultacje społeczne programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-27”. Jego budżet to przeszło 11 miliardów złotych.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że konsultacje potrwają do 8 kwietnia. Program w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach funduszeeuropejskie.gov.pl i polskawschodnia.gov.pl w zakładce “konsultacje”.

– Na tej stronie znajduje się również formularz do zgłaszania uwag. “Do udziału serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, beneficjentów programu, czyli samorządowców, przedsiębiorców, partnerów gospodarczych, społecznych, przedstawicieli środowisk akademickich, naukowych, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy będą odbiorcami efektów tego programu mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Głównym celem programu jest utrwalenie konkurencyjności gospodarki i wyższa jakość życia w Polsce Wschodniej.

– Program będzie koncentrował się na czterech obszarach: wzmocnieniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, kwestiach związanych z energią i ochroną klimatu, rozwoju spójnej sieci transportowej, zwiększeniu dostępności transportowej regionów Polski Wschodniej, aktywizacji kapitału społecznego, rozwoju turystyki i usług uzdrowiskowych – wymieniła wiceminister funduszy.

Program jest kontynuacją poprzedniego o nazwie „Polska Wschodnia 2014-2020”, ale tym razem swoim zasięgiem objął również województwo mazowieckie, z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. Program nie ma wydzielonych konkretnych kwot dla danego województwa.

Poza częścią Mazowsza program dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Na stronie internetowej polskawschodnia.gov.pl oprócz programu, formularza do przekazania uwag, znajdują się również adresy punktów informacyjnych i porady.
Po zakończeniu konsultacji Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracuje przesłane uwagi, a następnie w maju dokument trafi na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału programu będzie konsultowany przez Radę Ministrów. Ostatni krok to negocjacje z Komisją Europejską. Rząd planuje uruchomienie naboru wniosków na przełomie 2021 i 2022 roku.

IAR

Hits: 0

Autor P. G.

2021-03-06

Więcej informacji z tej kategorii