Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 13 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PIĄTEK CZWARTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 14,1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”
Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

„Idę przecież przygotować wam miejsce.”

W czasie Ostatniej Wieczerzy przed Swoją męką Jezus poświęcił czas na rozmowę ze Swymi uczniami, w czasie której pozostawił im Swoje ostatnie nauki i polecenia, podsumował im Swoje nauczanie zaznaczając szczególnie ważne punkty i tematy. Wśród tych właśnie tematów znajdujemy także i ten, o którym czytamy w dzisiejszym fragmencie Bożego słowa: pouczenie o domu Ojca, w którym – jak mówi Zbawiciel – jest wiele mieszkań, w którym On dla nas przygotował miejsce. Tak, w domu Ojca, w Bożym królestwie, w królestwie niebieskim jest miejsce dla każdego z nas, dla każdego z ludzi. Bóg pragnie nas przyjąć do wspólnoty ze Sobą w radości wiecznej. Musimy sobie o tym ciągle przypominać, powinniśmy ciągle tym pamiętać. Tu na świecie jesteśmy ludźmi w drodze, ludźmi przemierzającymi codzienne drogi ziemskiego życia. Te właśnie drogi nas prowadzą do różnych miejsc: do własnego domu, do miejsca pracy, do szkoły czy na uczelnię, do urzędów i sklepów, do różnych innych jeszcze miejsc… Jednak ten czas ziemskiego życia, ziemskiego wędrowania jest czasowo ograniczony. O tym powinniśmy pamiętać, jak też pamiętać o tym, że Bóg pragnie, by to nasze ziemskie wędrowanie, codzienne wędrowanie – było także nieustannym zdążaniem do domu Ojca. Czy naprawdę staramy się o tym pamiętać?

      2022-05-13 Słowo Boże na każdy dzień - CEM Spes Media Group

ks. Jan Krupka

Autor M. Sz.

2022-05-13

Więcej informacji z tej kategorii

Region: Coraz więcej wilków

Region: Coraz więcej wilków

Populacja wilka w Polsce znacznie wzrasta. Coraz częściej zwierzęta pojawiają się bliżej zabudowań gospodarskich,...