Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 15 sierpnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Łk 1, 39-56

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
Wtedy rzekła Maryja:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.”

W kontekście rozwoju religijnego dziecka podkreślamy w szczególny sposób rolę matki. Ona jest rzeczywiście bardzo blisko swego dziecka, szczególnie w pierwszych tygodniach, miesiącach, latach jego życia. Dziecko uczy się w pierwszym rzędzie od matki pierwszych słów ojczystego języka, uczy się od niej także pierwszych słów modlitwy, sposobu zwracania się do Boga. Jako nasza Matka, Maryja Wniebowzięta także uczy nas modlitwy. Jej słowa, słowa kantyku zapisane w Ewangelii według św. Łukasza, są dla nas szczególną szkołą modlitwy. Dla wielu osób są one szkołą modlitwy przez fakt włączenia ich do codziennej modlitwy Liturgii Godzin. Kantyk ten jest bowiem codzienną modlitwą odmawianą czy też śpiewaną w czasie modlitwy wieczornej (Nieszporów). Ci, którzy modlą się słowami brewiarzowej modlitwy, uczą się modlitwy także poprzez powtarzania Jej słów. Zresztą, także ci, którzy nie korzystają z brewiarza w swojej codziennej modlitwy, mogą sięgać do tych słów, korzystając np. z Nowego Testamentu albo modlitewnika, w którym tekst ten jest podany. Starajmy się tak właśnie czynić. Niech słowa „Magnificat” stają się także naszą modlitwą kierowaną do Boga, niech słowa uwielbienia Pana wypowiedziane przez naszą Matkę będą także dla nas szkołą modlitwy.

      2022-08-15 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

 

Autor P. G.

2022-08-15

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 2 grudnia

Słowo Życia: 2 grudnia

PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU   Mt 9, 27-31 Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno...

Łomża: Co ze starym rynkiem?

Łomża: Co ze starym rynkiem?

Pod koniec listopada mieszkańcy Łomży mieli już spacerować nowym starym rynkiem. Tymczasem mamy już grudzień, a prace...

Sport: Polska zostaje w Katarze

Sport: Polska zostaje w Katarze

Polscy piłkarze nie zachwycają swoją grą, ale awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. W rozgrywkach...