Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 26 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 9, 51-62

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

„Pójdź za Mną.”

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli ukazuje nam różne odpowiedzi ze strony osób, które są powoływane przez Jezusa, by podążali za Nim, by stawali się Jego uczniami. Na tym tle spróbujmy pomyśleć o młodych osobach, które może właśnie w tym czasie, w tych dniach podejmują różne decyzje związane ze swą przyszłością: decyzje o wyborze szkoły, kierunku studiów; decyzje o wyborze uczelni… Są to decyzje ważne, mające swe znaczenie dla przyszłego życia tych młodych ludzi. Obejmujmy ich naszą modlitwą prosząc o szczególne Boże światło dla tych decyzji. Dostrzegamy też potrzebę modlitwy o nowe powołania do Bożej służby w kapłaństwie Chrystusowym, w różnych formach życia konsekrowanego, do pracy misyjnej. Są to osoby potrzebne dla realizacji zadania głoszenia Ewangelii Chrystusa Pana w obecnym, XXI wieku. Są to osoby potrzebne do niesienia posługi sakramentalnej tym, którzy pragną korzystać z darów Bożej łaski w czasach nam współczesnych. Dlatego też w naszych modlitwach także prośmy o to, by Jezus słowo powołania kierował także i do tych młodych ludzi obdarzając ich Swoim zaproszeniem do podążania za Nim drogą Jego Dobrej Nowiny. Módlmy się też w tej intencji, by ci młodzi potrafili odczytać w sercach swoich to zaproszenie ze strony Zbawiciela i dali na nie swą z serca płynącą radosną odpowiedź.

      2022-06-26 Słowo Boże na każdy dzień - CEM Spes Media Group

ks. Jan Krupka

Autor M. Sz.

2022-06-26

Więcej informacji z tej kategorii