Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 27 kwietnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚRODA DRUGIEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 3,16-21

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał…”

Zdanie, które słyszymy podczas dzisiejszej liturgii Mszy św., a pochodzące z trzeciego rozdziału Ewangelii według św. Jana, jest tak bardzo wymowne. Bóg umiłował świat, Bóg tak miłuje świat, a więc Bóg tak miłuje każdego z nas – że daje nam Swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Kiedy rozważamy tajemnice życia ziemskiego Chrystusa, dostrzegamy tę wielką miłość Boga dla ludzi. Dostrzegaliśmy ją w tym wszystkim, co rozważaliśmy podczas dni Wielkiego Tygodnia. Jezusowe cierpienia podjęte dla nas, Jego Męka, Jego Krzyż niesiony dla naszego Odkupienia, Jego śmierć na tym Krzyżu: wszystko to nam mówiło o wielkiej miłości Boga dla nas. Także i teraz, w czasie wielkanocnym, i każdego dnia naszego życia, kiedy spoglądamy na Krzyż naszego Zbawiciela, to możemy na nowo sobie uzmysłowić tę ważną prawdę: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał…” I Bogu niech będą dzięki za tę Jego miłość nam okazaną. Ale: czy pamiętamy o tym, by Bogu dziękować za tę miłość nam okazaną? Czy pamiętamy o tym, by dziękować Jezusowi za Jego miłość? Jak często w naszej modlitwie osobistej znajdują się słowa dziękczynienia za miłość Boga nam okazaną, za miłość Boga dla każdego z nas? Nie zapominajmy o tym, by Jemu składać swe podziękowanie!

      2022-04-27 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan  Krupka

Autor P. G.

2022-04-27

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 3 lutego

Słowo Życia: 3 lutego

PIĄTEK CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO   Mk 6, 14 - 29 Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało...