Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 29 kwietnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY

Mt 11,25-30

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.”

Jezusowa modlitwa, która jednocześnie ukazuje nam ważną prawdę. Mówi nam Jezus o tym, że „prostaczkowie” są tymi, którzy mają możliwość zbliżania się do Boga, poznawania Jego woli, Jego nauki. Ona jest objawiona im, w przeciwieństwie do „mądrych i roztropnych”. Słowa te są zachętą dla nas, byśmy w postawie „prostaczków” zbliżali się do Boga, stawali przed Nim na modlitwie, starali się poznawać Jego wolę. Jest to postawa ucznia stającego przed Nauczycielem, jest to postawa dziecka stającego przed Ojcem, Bogiem. Takiej postawy powinniśmy się uczyć i stale starać się o jej pogłębianie, o jej realizowanie w naszej codzienności. Uczy nas takiej postawy również modlitwa, którą nam pozostawił Jezus. W niej uczy nas zwracać się Boga: „Ojcze”. Uczy nas takiej postawy Chrystus, który w słowach dzisiaj czytanej Ewangelii mówi także: „Ojcze”. Sami wyrażamy pragnienie kształtowania w sobie takiej postawy, kiedy prosimy: „Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Bądźmy ludźmi pokory i cichości, stawajmy w takiej właśnie postawie przed Panem na modlitwie. W takiej postawie bądźmy także ludźmi otwartymi na przyjmowanie Bożego słowa, Bożej nauki – aby ją następnie realizować we własnym życiu.

      2022-04-29 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Autor M. Sz.

2022-04-29

Więcej informacji z tej kategorii