Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 5 sierpnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

PIĄTEK OSIEMNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 16,24-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim”.

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.”

Słuchając słów Jezusa nasuwa się w pierwszym momencie myśl, że mówi On w tym miejscu o tych, którzy chcą w szczególny sposób być Jego uczniami, chcą podążać za Nim, poświęcając własne życie Jemu w posłudze kapłańskiej czy też podążając za Nim na drodze życia konsekrowanego, np. w zgromadzeniu zakonnym czy w indywidualnej formie konsekracji. Jednak słowa te wskazują na sposób realizowania własnego powołania chrześcijańskiego, bez względu na to, kim jesteśmy. Iść za Jezusem, a wiec podążać przez życie jako osoba ochrzczona, jako ktoś włączony do wspólnoty uczniów Jezusa – to znaczy dążyć do tego, by całkowicie zaangażować się w realizowanie Jego nauki w codzienności własnego życia. Nie można być uczniem Jezusa tylko w „iluś procentach”, tylko „od święta”, jedynie w niektórych aspektach. Zadaniem kogoś, kto nazywa się chrześcijaninem jest troska o to, by nauką Jezusa żyć na co dzień w każdej sytuacji. Oznacza to podążać za Jezusem w momentach łatwych i przyjemnych, ale także i wtedy, kiedy może się to łączyć z trudem, wysiłkiem, z niesieniem krzyża – o czym mówi Jezus. Czy jesteśmy gotowi podjąć ten trud? Czy chcemy go podejmować? Mobilizujmy się do tego, by być konsekwentnymi w naszym życiu chrześcijańskim, w naszym dawaniu świadectwa o przynależności do Kościoła św.

      2022-08-05 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Autor M. Sz.

2022-08-05

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 7 czerwca

Słowo Życia: 7 czerwca

ŚRODA DZIEWIĄTEGO TYGODNIA OKRESU ZWYKŁEGO   Mk 12, 18-27 Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie...