Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 8 sierpnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PONIEDZIAŁEK DZIEWIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 17,22-27

Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili.
Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: „Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?” Odpowiedział: „Owszem”.
Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: „Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?” Powiedział: „Od obcych”.
Jezus mu rzekł: „A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie”.

„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.”

Jezus w trakcie ziemskiego życia kilkakrotnie zapowiadał uczniom Swoją Mękę. I choć mówił także o powstaniu z martwych, o tym, że będzie Zwycięzcą śmierci – to jednak uczniowie jakby nie dostrzegli tej ostatniej części zapowiedzi. I, jak mówi nam Ewangelista, zasmucili się bardzo. Jak wiemy, słowa Chrystusa się wypełniły. On powstał z martwych i jest z nami, ze Swoim ludem, jak to obiecał: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Wtedy rozradowali się Jego uczniowie, kiedy zobaczyli Go żywego, kiedy z nimi rozmawiał przypominając to, co im wcześniej mówił i potwierdzając, że to wszystko, co się wydarzyło było wcześniej przez Niego zapowiedziane. Wtedy to uczniowie radowali się i ta radość w nich trwała, kiedy głosili Ewangelię Pana. Ta radość powinna być także naszą radością. Nosić w sercu powinniśmy tę radość, która była radością uczniów Pana po Zmartwychwstaniu, która płynęła z faktu ujrzenia Go żywym. Tak, Jezus żyje, On jest z nami. On nas prowadzi. Ta radość serca, radość wnętrza powinna być zawsze naszym udziałem. Nawet w momentach największych doświadczeń, w chwilach cierpienia, stając wobec piętrzących się trudności – trzeba nam znajdować radość i umocnienie w zapewnieniu Chrystusowym: „Oto Ja jestem z wami…”.

      2022-08-08 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

 

Autor M. Sz.

2022-08-08

Więcej informacji z tej kategorii

21 lipca: Jezus dobry pasterz

21 lipca: Jezus dobry pasterz

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (ROK B)   Mk 6, 30 - 34 Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co...