Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 20 marca

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Mt 1, 16.18-21.24a

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

 

„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.”

 

Dziś obchodzimy uroczystość św. Józefa. Dzień ten przypomina nam osobę, która została obdarzona przez Boga szczególnym zadaniem. Józef miał zaopiekować się, troszczyć się zarówno o Maryję, jak i o Jezusa, Jej Syna i Syna Bożego w pierwszych latach Jego ziemskiego życia. Uczynił to, wypełniając to ważne zadanie jemu powierzone. A czyniąc to stał się dla nas szczególnym przykładem do naśladowania. Widzimy to w epizodzie opisanym nam w dzisiejszej Ewangelii. Mówi nam św. Mateusz: Józef wypełnił to, co mu zostało polecone przez Boga, przez pośrednictwo posłanego anioła. Wypełnił Bożą wolę, zrealizował to, co mu zostało powiedziane – mimo, że wcześniej miał inne plany, podjął inną decyzję. Takim widzimy św. Józefa, jako gotowego wypełniać Bożą wolę, Boże polecenia, Boże przykazania. I musimy postawić sobie samym pytanie: czy my także potrafimy taką postawę realizować na drogach naszego życia? Czy jesteśmy gotowi przyjąć Boże słowo jako drogowskaz dla własnego życia, czy jesteśmy gotowi podjąć drogę postępowania wskazywaną nam przez Boga? Czy chcemy zająć taką postawę nawet wtedy, kiedy przychodzi chęć realizowania własnych planów, zamierzeń, dążeń – które są odmienne od woli Boga, które może nawet są niezgodne z Bożymi przykazaniami? Zastanówmy się nad naszą odpowiedzią.

 

      2023-03-20 Słowo Życia

 

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2023-03-20

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 29 września

Słowo Życia: 29 września

ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA   J 1, 47-51 Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i...