Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 30 listopada

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

Mt 4, 18-22

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.”

Tekst Ewangelii przypomina nam jak Jezus nad Jeziorem Galilejskim spotkał Piotra i Andrzeja, jego brata (którego święto dziś obchodzimy w Kościele) oraz Jakuba i Jana, dwóch braci – synów Zebedeusza. Do nich Chrystus kieruje Swoje słowo, słowo powołania: „Pójdźcie za Mną.” Jak wiemy z tekstu dzisiejszej Ewangelii oraz innych tekstów biblijnych, a także z innych przekazów, ci czterej – wraz z innymi jeszcze należącymi do grona apostolskiego – przyjęli z zaufaniem to słowo Jezusa i poszli za Nim. Stali się głosicielami Jego Ewangelii, stali się Jego świadkami „aż po krańce ziemi”. Chrystus powołuje ciągle nowych głosicieli, świadków, apostołów. Chrystus powołuje ciągle nowych ludzi do pracy w Swej winnicy. To ci, którzy i w czasach nam współczesnych słyszą w swoim sercu słowo Jezusowe: „Pójdź za Mną”. Zadanie, które przed nimi stoi: realizacja powołania kapłańskiego, zakonnego, misyjnego, w czasach nam współczesnych – w XXI wieku – nie jest zadaniem łatwym. Święto św. Andrzeja, Apostoła niech będzie takim szczególnym dla nas przypomnieniem, byśmy w naszych modlitwach pamiętali o dzisiejszych apostołach Chrystusa Pana, byśmy Bogu polecali ich trud pracy dla Królestwa Bożego. Niech św. Andrzej i wszyscy Święci Apostołowie wstawiają się za nimi u Bożego tronu.

      2022-11-30 Słowo Życia

Ks. Jan Krupka

Autor E. S.

2022-11-30

Więcej informacji z tej kategorii