Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 30 marca

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

CZWARTEK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

 

J 8, 51-59

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.
Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?”
Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”.
Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”.
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa Moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.”

           

Pan Jezus w sposób jak najbardziej uroczysty (o czym świadczy dwukrotne „zaprawdę”) mówi Swoim słuchaczom o tym, że zachowujący Jego naukę, idący drogą wskazaną przez Jego słowo „nie zaznają śmierci na wieki”. Słuchając takiego słowa ze strony Zbawiciela, człowiek – patrząc jedynie na płaszczyźnie ziemskiego, ludzkiego rozumowania – wyrazi od razu wątpliwość: jakże to? Przecież uczniowie Jezusa umierali i umierają. Niektórzy nawet ginęli śmiercią męczeńską za wiarę. Jak więc może On mówić, że taki człowiek „nie zazna śmierci”? Jednak, spoglądając na to Jezusowe zapewnienie oczyma wiary wiemy, że Chrystus mówi o życiu wiecznym, o uczestnictwie w radości Jego Królestwa, o otrzymaniu mieszkania w Domu Ojca – jak mówi o tym w innym miejscu w Ewangelii: „W domu Ojca jest mieszkań wiele. Idę, aby wam przygotować miejsce”. Otrzymujemy od Jezusa to uroczyste zapewnienie. Czy jednak przyjęliśmy to Jego słowo? Czy żyjemy na co dzień ze świadomością tego, że nasze życie ma być ciągłym zdążaniem do domu Ojca, zdążaniem na spotkanie z Jezusem? Czy pamiętamy o tym, realizując nasze codzienne obowiązki życiowe? Czas Wielkiego Postu, czas bliskiego już Wielkiego Tygodnia, niech będzie okazją do tego, by tę prawdę sobie przypominać i ją głębiej rozważać.

 

      2023-03-30 Słowo Życia

 

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2023-03-30

Więcej informacji z tej kategorii