Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 5 grudnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU


Łk 5, 17-26

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać.
Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?”
Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy powiedzieć: «Wstań i chodź? » Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.
Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

„Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów (…)”

 

Poruszająca jest ta scena opisane przez św. Łukasza. Do Jezusa zostaje przyniesiony człowiek sparaliżowany. Musieli mu pomóc inni, którzy się zaangażowali, by paralityk mógł dotrzeć do Zbawiciela. Tak bardzo byli zdecydowani, że – nie mogąc dotrzeć w inny sposób – zdecydowali się spuścić go przez otwór w dachu, by mógł znaleźć się przed Jezusem. On docenił ich wiarę i zaangażowanie, okazał miłosierdzie temu człowiekowi, przywracając mu sprawność ruchów. Jednocześnie Chrystus poucza wszystkich, którzy Go słuchali, że ma On ma władzę odpuszczania grzechów. My tę prawdę już znamy. W szczególny sposób korzystamy z tego daru Jezusowego przebaczenia w sakramencie pokuty, który jest jednym z siedmiu sakramentów, które On ustanowił. Trzeba nam w szczególny sposób dziękować Bogu za wszystkie sakramenty, dzięki którym mamy możliwość otrzymania w obfitości Bożej pomocy na drogach naszego codziennego życia chrześcijańskiego. Trzeba nam dziękować Bogu za dar Jego przebaczenia w sakramencie pokuty, dzięki czemu mamy możliwość „nowego startu” na drodze pełnienia woli Bożej oraz otrzymujemy Boże siły do walki z grzechem, z pokusą do zła i do łatwiejszego czynienia dobra. A szczególną formą wdzięczności powinno być nasze chętne i częste korzystanie z tego Bożego daru. Obyśmy o tym pamiętali!

      2022-12-05 Słowo Życia

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2022-12-05

Więcej informacji z tej kategorii