Wiara: Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

Wiara: Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Rodzice Karoliny posiadali niewielkie gospodarstwo....