Wspominamy świętego Alberta Chmielowskiego

Wspominamy świętego Alberta Chmielowskiego

Święty Albert Chmielowski jest jednym z najbardziej znanych polskich świętych. Odwiedzając zakopiańskie Kalatówki, wielu dopiero sobie uzmysławia mało zananą część życia tego świętego. Albert Chmielowski to nie tylko wielki malarz, patriota, przyjaciel ubogich,...