Czas ewangelizacji

Czas ewangelizacji

Jesteśmy nieustannie wzywani do „Nowej Ewangelizacji”, ale co to znaczy w dobie ograniczeń i wszechpanującej pandemii. W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży trwa formacja ewangelizatorów. O ewangelizacji w trudnych czasach pandemii i kursie, który nazywany jest...