ABC Wiary Biblia – Pięć przypowieści Jezusa

ABC Wiary Biblia – Pięć przypowieści Jezusa

Kontynuujemy rozważania nad 13 rozdziałem Ewangelii wg św. Mateusza i tym razem zatrzymamy się nad pięcioma krótszymi przypowieściami zawartymi w tym rozdziale. Do wysłuchania rozmowy zapraszają: ks. dr Zbigniew Skuza i Joanna Ekstowicz Wcześniejsze audycje....