Kapłan i polityk mimo woli

Kapłan i polityk mimo woli

“Byłem od początku i jestem nadal tego zdania, że Polska, a z nią i Kościół święty, zbyt wiele utraciła krwi w czasie okupacji hitlerowskiej, by mogła sobie obecnie pozwolić na dalszy jej upływ. Trzeba za każdą możliwą cenę zatrzymać ten proces duchowego wykrwawiania...
Kapłan i polityk mimo woli

Stworzeni do szczęścia

Błogosławieństwa są wezwaniami do szczęścia. A szczęście przecież nie jest błogostanem, biernością, spoczynkiem. Przeciwnie, jest samą głębią aktywności, dzielności, mocy. Wezwania Chrystusa mają dokonać w nas przemiany nie przez rezygnację ani pogodzenie się ze złem,...