Słowo Boże na każdy dzień: 19 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 19 sierpnia

PIĄTEK DWUDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 22,34-40 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On...
Słowo Boże na każdy dzień: 18 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 18 sierpnia

CZWARTEK DWUDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 22,1-14 „Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę,...
Słowo Boże na każdy dzień: 17 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 17 sierpnia

ŚRODA DWUDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 20,1-16a   Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za...
Słowo Boże na każdy dzień: 16 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 16 sierpnia

WTOREK DWUDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mt 19,23-30 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do...
Słowo Boże na każdy dzień: 15 sierpnia

Słowo Boże na każdy dzień: 15 sierpnia

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Łk 1, 39-56 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się...