Wiara: Święto Św. Andrzeja Apostoła

Wiara: Święto Św. Andrzeja Apostoła

30 listopada Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie świętego Andrzeja Apostoła. Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim (por. J 1, 44), ale mieszkał ze św. Piotrem, swoim starszym bratem i jego teściową w Kafarnaum (por. Mk 1, 21. 29-30). Był –...
Wiara: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Wiara: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość tę wprowadził do liturgii Kościoła katolickiego papież Pius XI na zakończenie roku jubileuszowego dnia 11 grudnia 1925. Uroczystość została wprowadzona w całym Kościele encykliką Quas Primas. Papież nakazał nadto, aby we wszystkich kościołach tego dnia po...
Wiara: Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

Wiara: Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Rodzice Karoliny posiadali niewielkie gospodarstwo....
Wiara: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wiara: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048)...
Wiara: Uroczystość Wszystkich Świętych

Wiara: Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie....