Ku Trzeźwości Narodu: Droga Adwentu

Ku Trzeźwości Narodu: Droga Adwentu

W niedzielę po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do pójścia adwentową drogą. Adwent jest w swojej istocie głębokim wezwaniem na spotkanie z Jezusem, jest także wezwaniem do czuwania, do nawrócenia. Jest okazją do przemiany naszych serc. Mamy na nowo uświadomić sobie,...