Wiara: Sakrament małżeństwa w przypadku różnych wyznań

Wiara: Sakrament małżeństwa w przypadku różnych wyznań

W naszej diecezji można zawrzeć sakrament małżeństwa z osobą innego wyznania. To znaczy, że osoba będąca w Kościele katolickim jest w stanie pobrać się na przykład z osobą wyznania prawosławnego. Nie jest to jednak łatwe rozwiązanie w późniejszym planowaniu wspólnego...