Zawierz się Maryi przez ręce Marianów

W Niepokalanej dostrzegał piękno nowego człowieka, (…)  Zachwycił się tą prawdą tak bardzo, że gotów był oddać życie w jej obronie. Założyciel Marianów, św. Stanisław Papczyński, usłyszał Boże wezwanie do szczególnego naśladowania życia i działania Jezusa...