Wiara: 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny

Wiara: 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny

Jutro (03.05.) przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. O historii święta mówi nasz reporter, Maciej Dąbrowski: – 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej. Ten uroczysty akt...
Wiara: Święto Ofiarowania Pańskiego

Wiara: Święto Ofiarowania Pańskiego

Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu. Na pamiątkę ocalenia pierworodnych...
Wiara: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Wiara: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak: Ogłaszamy, orzekamy i...