Niosąca ziarno nadziei… Święto Narodzenia NMP

Pod koniec lata i na progu jesieni czcimy Matkę Bożą, wspominając Jej narodzenie. I właśnie urodziny naszej Matki obchodzone 8 września są okazją do tego, by podziękować Jej za Syna. Bowiem tylko dzięki Maryjnemu „fiat”, czyli „niech się stanie”, zostaliśmy zbawieni…...
Najlepsza Matka

Najlepsza Matka

Każdy człowiek przychodzi na ziemię dzięki matce. Rodzi się z niej, przy niej rozwija się, wzrasta. Potrzebuje więzi z matką. Podobnie Bóg zapragnął, aby każdy z nas miał Matkę także w porządku łaski. Przez Nią rodzimy się do życia Bożego. Bóg powierza nas Jej, aby...