Region: Rozpoczynają się egzaminy maturalne

Region: Rozpoczynają się egzaminy maturalne

Dzisiaj (4.05.) język polski, a potem matematyka i język obcy. W całym kraju rozpoczynają się egzaminy maturalne. – W tym roku uczniowie mają trochę więcej przywilejów. Nie mają obowiązkowych egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego....