GD: Dariusz Brakoniecki, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości – Program Mieszkanie Plus, a teraz Mieszkanie Dla Rozwoju, wymaga tego, aby być ustawicznie w terenie i ta ściana wschodnia będzie mi w związku z tym szczególne bliska

GD: Dariusz Brakoniecki, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości – Program Mieszkanie Plus, a teraz Mieszkanie Dla Rozwoju, wymaga tego, aby być ustawicznie w terenie i ta ściana wschodnia będzie mi w związku z tym szczególne bliska

Dariusz Brakoniecki, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, w marcu została powołany na stanowisko wiceprezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. O tym, jak MPGKiM wprowadziło zasady pracy w czasie pandemii, a...